top of page
דור בלו תמיסת אוריאה

דור בלו תמיסת אוריאה לתחבורה בריכוז 32.5% מיועדת למילוי במיכל ייעודי בכול סוגי הרכב המצוידים במערכת reduction catalytic Selective-SCR , דור בלו קושרת תחמוצות חנקן והופכת אותן לחנקן וחמצן אטמוספרי. לרמת ניקיון המוצר יש השפעה מכרעת על יעילותו, לכן קיימת חשיבות רבה בשמירה על ניקיון המוצר לאורך שרשרת האספקה עד ההוספה למיכל הרכב

דור בלו תמיסת אוריאה

₪26.40Price
  • - 32.5% חומר פעיל בתמיסה המקנה יעילות גבוהה

    - התמיסה עונה לתקן הישראלי להפחתת זיהום בכלי תחבורה

    - ג'ריקן המכיל 10 ליטר

  • - ISO 22241-3

    - DIN 70070

    - ISRAELI STANDARD 5852/1

bottom of page