HD 85W-140 פזרקס

שמן השייך לקבוצת שמנים המכונה "שמני היפואיד". השמן בעל תוספים מיוחדים המקנים לו עמידות בתנאי לחץ מוגברים, טמפרטורות גבוהות ותנאי תפעול קשים.

שמן מצויין במניעת שחיקת שיניים בתמסורות וממסרות ובעל עמידות לשימוש ארוך בין טיפולי החלפות שמנים.

HD 85W-140 פזרקס

₪255.30Price
  • שמן היפואידי.
  • מיועד לסיכת סרנים וממסרות ברכב כבד.
  • מותאם למפרט GL-5 בתקן API.
  • מותאם למפרט 2105D בתקן MIL.
  • עמיד בתנאי לחץ מוגבר.
  • עמיד בתנאי טמפרטורות גבוהות.
  • פח 18 ליטר